İK Vizyonumuz ve Politikamız

  • İK Politikamız; MONO’ da benimsenen amaca hizmet etmek. Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.
  • Sorumluluk üstlenmek, İnisiyatif kullanmak, yaptığı iş sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek.
  • Çalışan motivasyonunu en üst seviyede tutmak ve ekip çalışmasına teşvik ederek başarılı olmasını sağlamak.