Milk Run

Milk run operasyonlarında, birden çok firmanın üretim ve tedarikçileri ile olan çoklu toplama ve dağıtım planlamalarını en etkin şekilde yaparak maliyet ve optimum fayda sağlıyoruz.